AVEVITUS
neįgalių vaikų
socialinės raidos ir reabilitacijos centras

("Imant - prisipildo rieškučios, duodant - širdis." Margaret Semann)

PLAČIAU

NORĖDAMI PAAUKOTI, RAŠYKITE SMS APIE AUKOJAMĄ SUMĄ(avevitus5, 10 arba 15) NUMERIU:1670

Apie fondą

Labdaros ir paramos fondas “Lumenus” įkurtas 2011 m. rugsėjo mėn. Fondo įkūrėjai Asta ir Nerijus Raudoniai siekia palengvinti gyvenimą neįgaliems vaikams – teikti jiems ir jų organizacijoms ne tik materialinę, bet ir moralinę paramą, skatinti tokių vaikų integraciją į visuomenę, remti mokslo vystymą šioje srityje.

Tikslai

Fondas ne tik padeda neįgaliems vaikams pagerinti gyvenimo kokybę, bet ir ieško sprendimų, kaip neįgalius vaikus gydyti. Vienas iš fondo uždavinių - remti ankstyvosios diagnostikos projektus, susijusius su vaikų negalios nustatymu, gydymu ir profilaktika, remti gydytojus, dalyvaujančius tarptautinių programų įgyvendinime, padėti medikams, dirbantiems su neįgaliais vaikais, susipažinti su naujausiais gydymo ir tyrimo metodais bei modernia vaikų su negalia priežiūra.

Požiūris

„Neįgaliesiems labai svarbu, kad juos suprastų, tačiau neketiname vien tik gailėti ir teikti paramą. Norime juos paskatinti neprarasti vilties pakeisti savo gyvenimą, nes medicinos mokslas nestovi vietoje, kasdien atsiranda naujovių, kurios gali padėti įgyvendinti viltis“ – sako fondo steigėjai.

TRUMPA FONDO VEIKLOS SUVESTINĖ